2009.02.16 Sygehusbyggeri for mennesker med rygmarvsskade

Sygehusbyggeri for mennesker med rygmarvsskade

Vi står over for at investere milliarder i sygehusbyggeri. Alligevel bygger man ikke fornuftigt og langsigtet men i strid med, hvad alle eksperter er enige om. Og man gør det med åbne øjne.

RYK appellerer til, at regering og Folketing træffer foranstaltninger, så Region Hovedstaden og Region Midtjylland bygger fornuftigt, når det gælder behandling og rehabilitering af mennesker, der bliver rygmarvsskadet med omfattende, varige lammelser med en lang række fysiske, sociale og psykologiske følger.
Sundhedsstyrelsen beskriver i en redegørelse fra 1994, hvordan man bedst tilrettelægger behandling af mennesker med rygmarvsskade, som er en højt specialiseret funktion. Det skal ske på et spinalcenter. Dvs. et center for behandling af rygmarvsskadede. Her samles akut behandling, rehabilitering, livslang kontrol og forskning geografisk i tilknytning til i øjeblikket 14 andre funktioner, der alle er højtspecialiserede.

Derfor ønsker RYK - Rygmarvsskadede i Danmark – etablering af to spinalcentre: Et på Rigshospitalet og ét på Skejby Sygehus.

Alligevel har Region Hovedstaden truffet en forkert beslutning, nemlig at flytte rehabiliteringen af os fra Rigshospitalets Klinik for Rygmarvsskader i Hornbæk til et planlagt nybyggeri i form af et neurorehabiliteringscenter på Glostrup Sygehus.
I Region Midtjylland har man formelt ikke truffet en beslutning om den fremtidige placering. Viborg Amt besluttede for nogle år siden at renovere den nedslidte Paraplegifunktion ved Viborg Sygehus, men det er ikke sket.

I Hornbæk er det et stort og stigende problem, at alvorligt syge patienter opholder sig langt væk fra hospitalsfunktioner. I Viborg er bygningerne meget nedslidte og uhensigtsmæssige, og der er problemer med at skaffe personale. Derudover er der for få sengepladser, og det er ikke muligt at udbygge tilstrækkeligt på den nuværende matrikel.

Beslutningen eller mangel på samme i de to regioner lever ikke op til kravene i screeningsrapporten fra regeringens ekspertpanel om

 • faglig bæredygtighed og fortsat specialisering

 • placering af højtspecialiserede funktioner, som kun varetages to steder i landet, nemlig Skejby og Rigshospitalet

 • samling af funktioner og specialer på færre enheder

 • produktivitets- og driftsforbedringer og

 • reduktion i antal matrikler

Beslutningen eller mangel på samme lever heller ikke op til Sundhedsstyrelsens redegørelse af 1994 om den fremtidige tilrettelæggelse af para- og tetraplegibehandling.
Hvis anlægskronerne bliver anvendt i overensstemmelse med kravene, vil det danne grundlag for

 • optimering af behandlingen

 • forbedret udvikling og forskning

 • bedre muligheder for at rekruttere personale og

 • fremtidssikring af behandlingen

Optimal behandling af rygmarvsskadede medfører

 • mindre belastning af sygehusvæsenet

 • færre plejeudgifter

 • færre medicinudgifter og

 • bedre livskvalitet

Vi håber, at regeringen og Folketinget vil fremsætte forslag om at afsætte tilstrækkeligt med økonomiske midler til etablering af to spinalcentre på henholdsvis Skejby Sygehus og Rigshospitalet.

Med venlig hilsen

Anders J. Andersen
sundhedspolitisk konsulent, cand.jur.