2008.04.20 - Svar fra Bent Hansen på "Brev til Region Midtjylland om spinalcenter i Skejby".

Kære Anders J. Andersen

Tak for dit brev af 18. april, hvor RYK - Rygmarvsskadede i Danmark - fremfører ønsker om, at etablere et vestdansk spinalcenter i forbindelse med Masterplanen.

Jeg kan oplyse, at der aktuelt er en høringsrunde omkring Masterplanen, hvor man ønsker at indhente bemærkninger til at opdele det kommende sygehus i 7 faglige fællesskaber / blokke. Du kan læse mere om høringsrunden, som har svarfrist 22. maj, på Masterplanens hjemmeside www.masterplanen.dk Dit brev er sendt videre til Masterplansekretariatet og vil indgå som et høringssvar. Tilrettelæggelsen omkring hele Masterplan-arbejdet vil ske i åben dialog med brugere, fagfolk og politikere.

Masterplan projektet har en lang tidshorisont, og for at være forberedt på ændringer i fremtiden, arbejdes der aktuelt på at skabe tilstrækkelig med plads på marken ved Skejby, så der er muligheder for fleksibilitet og eventuelt placering af funktioner, som i dag er ukendte.

Det kan oplyses, at hovedformålet med Masterplanen er at forbedre forholdene for patienter og personale ved at erstatte de utidssvarende fysiske rammer på Århus Sygehus og ved at samle alle funktioner på samme adresse. Der tages udgangspunkt i at samle de specialer, der i dag er på Århus Sygehus og Skejby Sygehus. Af de politisk vedtagne præmisser fremgår, at den samlede kapacitet ikke må forøges som følge af Masterplanen.

Det betyder, at grundlæggende strukturændringer, som en etablering af et spinalcenter er, ikke for nuværende indgår i det konkrete Masterplanarbejde.

Arbejdet med grundlæggende strukturændringer indenfor sygehusområdet i Region Midtjylland bliver drøftet i Region Midtjyllands "Underudvalg vedr. service og kvalitet og plan og struktur på sundhedsområdet", hvor Johannes Flensted-Jensen er formand. Dit brev og nærværende svar er sendt til dette underudvalg samt til Planlægningsafdelingen i Region Midtjylland. Endvidere har jeg sendt kopi til Viborg Sygehus og Århus Sygehus.

En "køreplan" for tilrettelæggelsen af strukturændringer i Region Midtjylland er endnu ikke udarbejdet, men vil snarest blive drøftet i "Underudvalg vedr. service og kvalitet og plan og struktur på sundhedsområdet". RYK's betragninger omkring et spinalcenter er et spændende indlæg i den sundhedspolitiske strukturdebat.

Med venlig hilsen
Bent Hansen