2008.04.03 - Brev til Regionsrådene om Spinalcenter Vest

Kære rådsmedlem i Region Midtjylland
København, 3. april 2008

Spinalcenter på Skejby Mark

RYK – Rygmarvsskadede i Danmark – ønsker etableret et vestdansk spinalcenter i
tilknytning til det nye hospital på Skejby Mark.
RYK repræsenterer en gruppe af ellers raske mennesker, der pludseligt som følge af ulykke eller sygdom får læderet rygmarven. Nogle af os bliver lamme i benene (paraplegikere); andre tillige i arme og fingre (tetraplegikere). Livet slår en kolbøtte.
Det er næsten som at begynde forfra. Alligevel kommer mange af os tilbage til livet – nu oftest fra en kørestol. Men det sker ikke af sig selv. Det kræver højt specialiseret rehabilitering i form af læge- og sygeplejehjælp, fysio- og ergoterapi, psykologer og socialrådgiveremed stor viden og i de rigtige faciliteter. Og det i et livslangt forløb.

Kapacitet

Behandling og rehabilitering er en højtspecialiseret funktion, som i Vestdanmark foregår på Paraplegifunktionen i Viborg. Mest af forskningen foregår på universitetsmiljøet på Rigshospitalet eller i Århus. Lokalerne i Viborg er for små og nedslidte. Her er der er 26 senge. For at nå samme dækning som i Østdanmark, skal der ske en udvidelse til 50 senge, hvilket ikke kan ske på den nuværende matrikel.

Organisering

Paraplegifunktionen er en del af reumatologisk afdeling på Viborg. Para- og tetraplegi har imidlertid ikke længere en behandlingsmæssig sammenhæng med reumatologi. Behandling og rehabilitering skal være en selvstændig neurologisk højtspecialiseret funktion med egen ledelse og i geografisk tilknytning til andre højtspecialiserede funktioner, dvs. et spinalcenter.

Placering

Fra en koordinerende rygmarvsskadeenhed bliver vi også behandlet på mange andre højtspecialiserede afdelinger, f.eks. neurokirurgi, urologi, plastikkirurgi, gastroenterologi, fertilitet, gynækologi, obstetrik m.v. I Vestdanmark er alle disse afdelinger placeret i Århus. Derfor er det altafgørende, at det kommende spinalcenter ligger her.
Med din støtte til et spinalcenter ved Skejby, vil du være med til at fremtidssikre behandlingen af vores medlemmer i Vestdanmark. Det er en historisk chance for en investering, der vil sikre os størst mulighed for at blive selvhjulpen. En investering der betaler sig.
Du skal være meget velkommen til at kontakte mig på 55341727 eller anders@ryk.dk.
Vi vedlægger brev af 7. december 2007 til Sundhedsstyrelsen.
Med venlig hilsen
Anders J. Andersen
sundhedspolitisk konsulent, cand. jur.