2007.06.25 - Brev til sundhedsstyrelsen om regionernes forkerte beslutninger

Sundhedsstyrelsen Lone de Neergaard sst@sst.dk København, den 25. juni 2007.

 Rygmarvsskadebehandlingen i Danmark RYK ser med stor bekymring på fremtidens behandling af mennesker med rygmarvsskade.

Der træffes i øjeblikket beslutninger, der får enorm betydning 30-40 år frem i tiden for nuværende og kommende rygmarvsskadede. Det er nu de rigtige beslutninger skal tages – men det sker ikke. Derfor må Sundhedsstyrelsen nu bruge sine nye beføjelser i sundhedsloven til at få tilrettelagt en fremtidssikret behandling.

 Region Hovedstaden har netop vedtaget at placere landsdelsfunktionen for rehabiliteringen i Østdanmark på Glostrup Hospital. Dette er i strid med anbefalingerne og tankerne i Sundhedsstyrelsens meget grundige ”Redegørelse om para- og tetraplegi – organisation af behandling og kontrol, 1994. Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedr. den fremtidige tilrettelæggelse af para- og tetraplegibehandling”. Glostrup-beslutningen er også i strid med eksperternes anbefalinger i høringssvarene.

Det gælder høringssvarene fra Klinik for Rygmarvsskader og Sundhedsfagligt Råd for Neurologi og Reumatologi, hvoraf det fremgå, at ”Det findes mest hensigtsmæssigt, at Klinik for Rygmarvsskader lægges på Rigshospitalet sammen med dens mange samarbejdspartnere” samt høringssvar fra Sundhedsfagligt Råd for Neurologi og Klinisk Neurofysiologi, hvoraf det fremgår, at ”Klinik for Rygmarvsskader vil være mest hensigtsmæssigt placeret på samme matrikel som andre specialer med højt specialiserede funktioner for denne patientgruppe.”

 Vi vedhæfter vores høringssvar til hospitalsplanen for Region Hovedstaden, notat om spinalcenter på Rigshospitalet og notat om fysiske rammer for et spinalcenter, alt af 2. april 2007.

Den fremtidige placering af landsdelfunktionen for rehabiliteringen i Vestdanmark er endnu ikke behandlet af Region Midtjylland. Paraplegifunktionen i Viborg har for lille kapacitet og er placeret i uhensigtsmæssige lokaler, og man skal derfor under alle omstændigheder afholde en større anlægsudgift.

Ligesom i Østdanmark er det også her vigtigt at være på samme matrikel som andre specialer med højt specialiserede funktioner for rygmarvsskadede. Vi er informeret om, at Region Midtjylland anser en placering i Hammel som ét blandt flere muligheder for fremtidens rygmarvsskadebehandling i Vestdanmark. Det er problematisk, da Hammel ikke har hospitalsfunktioner. Her er den eneste rigtige placering Skejby Sygehus. Vi indgår gerne i en konstruktivt dialog og samarbejde for en langtidsholdbar løsning.

Kopi til Lars Løkke Rasmussen. Med venlig hilsen Anders J. Andersen Formand for Sundhedspolitisk Gruppe