2007.06.25 - Brev til sundhedsministeren om regionernes forkerte beslutninger (Lars Løkke)

Lars Løkke Rasmussen
im@im.dk
                                                                         København, den 25. juni 2007
Kære Lars Løkke Rasmussen
RYK ønsker, at du og Folketinget griber ind i regionernes forkerte beslutninger. Vi
forstår ganske enkelt ikke, hvordan man på et så velbelyst område som vores kan
træffe så forkerte beslutninger. Det er nu de rigtige beslutninger skal tages – men
det sker ikke. Derfor skriver vi igen til dig for at få din hjælp til, at de rigtige og lang-
tidsholdbare løsninger træffes for behandlingen af mennesker med rygmarvsskader.
Der er kun lappeløsninger på vej for os rygmarvsskadede. Hvorfor bruge så mange
penge på lappeløsninger?

Og hvorfor have fødsler på Rigshospitalet? – fødende er da ikke syge! Du må hjælpe os!
Vi skrev til dig 6. december 2004, og du gav os et imødekommende svar, 2.s.kt. j.nr.:
2004-1221-64. Men på det seneste er situationen blevet endnu mere kritisk: Region
Hovedstaden har netop vedtaget at placere rehabiliteringen af os på Glostrup Hospi-
tal og i Region Midtjylland indgår Hammel som et blandt flere muligheder for fremti-
dens behandling i Vestdanmark. Og Hammel er ikke en gang et hospital!
Forliget strider mod alle eksperters anbefalinger, herunder anbefalingerne og tankerne i Sundhedsstyrelsens meget grundige ”Redegørelse om para- og tetraplegiorganisation af behandling og kontrol, 1994. Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedrørende den fremtidige tilrettelæggelse af para- og tetraplegibehandling”.
Der er ingen som helst sundhedsfaglig begrundelse for at placere os på Glostrup. At
samle os på et neurorehabiliteringscenter med eksempelvis hjerneskadede er ikke
sundhedsfagligt begrundet. For 10 år siden blev netop hjerneskadede udskilt fra Kli-
nik for Rygmarvsskader, fordi de to patientgrupper ikke har meget til fælles. Place-
ringen på Glostrup er en ren politisk beslutning alene begrundet i, at ”Glostrup også
skal have noget”. Glostrup har tabt en del i forliget og skal derfor have et flagskib til
gengæld. Det blev os. Og det skal vi lide under en til to generationer frem? Hvilken
politiker vil huskes for det?
Vi vil meget gerne have et møde med dig hurtigst muligt, hvor vi kan forklare sagen
nærmere.
Vi vedhæfter høringssvar til hospitalsplanen for Region Hovedstaden, notat om spi-
nalcenter på Rigshospitalet og notat om fysiske rammer for et spinalcenter, alt af 2.
april 2007 samt brev af dags dato til Sundhedsstyrelsen, att. Lone de Neergaard.
Med venlig hilsen
Anders J. Andersen
Formand for Sundhedspolitisk Gruppe