2006.04.18 - Brev til Region Midtjylland om spinalcenter i Skejby

Bent Hansen og
Johannes Flensted-Jensen
Region Midtjylland
Skottenborg 26
8800 Viborg
København, den 18. april 2006

Kære Bent Hansen og Johannes Flensted-Jensen

RYK – Rygmarvsskadede i Danmark – ønsker etableret et vestdansk spinalcenter i
tilknytning til megasygehuset på Skejby Mark. Vi har udarbejdet vedlagte notat
”Spinalcenter i Vestdanmark”.
I praksis betyder det, at den nuværende rehabilitering af para- og tetraplegikere på
Paraplegifunktionen på Sygehus Viborg flyttes til Århus, hvorved al behandling af
rygmarvsskadede i Vestdanmark, dvs. akutbehandling, rehabilitering, livslang
kontrol og forskning, samles.
Denne centralisering anbefales i ”Redegørelse om para- og tetraplegi – organisation
af behandling og kontrol, 1994. Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedr. den
fremtidige tilrettelæggelse af para- og tetraplegibehandling.”
Inden der træffes en politisk stillingtagen om overflytning af Paraplegifunktionen, vil
RYK vil gerne have en drøftelse med jer om disse spændende fremtidsperspektiver,
og derfor håber vi, at I har tid og lyst til at holde et møde med os, hvor vi kan
uddybe vores tanker.
Jeg kan kontaktes på 55341727 eller anders@ryk.dk. Jeg er bortrejst indtil 25.
april.

Med venlig hilsen
Anders J. Andersen
sundhedspol. konsulent